We reshare

SNITT is een nieuw project van GOEGEKREGEN vzw; een lokaal initiatief dat beantwoord aan de groeiende behoefte om interactief kleding te recyclen. Dit doen we, heel eenvoudig, door mensen samen te brengen die hun overtollige kledij wensen te verkopen, ruilen of doneren. Met SNITT als platform willen we een kader bieden en draagvlak creëren voor het efficiënt recycleren en resharen van kleding.

Advertenties